Translations Proofreading Webdesign - English version
Firma Michaela Freeman
Překlady z a do angličtiny Korektury anglických textů rodilým mluvčím Tvorba textů v češtině a angličtině Webdesign - tvorba webstránek
  Překlady-korektury-webdesign.cz - domovská stránka Kontakt Ceník překladů, korektur a webdesignu Jim Freeman CV
Naše služby

Korektury a editace anglických textů rodilým mluvčím

korektury editace anglických textůRozíl mezi korekturami a editacemi

Korektury anglických textů

Automatická kontrola pravopisu nechytí všechno a při psaní dokumentu po čase autor "přestává vidět chyby". Proto potřebujete korekturu.

Můžeme zkorigovat anglické texty napsané rodilými mluvčími. Je to relativně jednoduché a rychlé. Typicky se korektura používá v nakladatelstvích, reklamě nebo pokaždé, když potřebujete odeslat opravdu důležitý dokument.

Editace anglických textů a překladů

Editace, tedy upravování, je zcela odlišným procesem. Zatímco u korektur je cílem vyhnout se zejména gramatickým chybám a překlepům, u editací nám navíc jde o to, aby text zněl co nejlépe rodilému mluvčímu.

To může zahrnovat nalezení synonym pro často opakovaná slova, změnu slovosledu nebo struktury věty. Velmi často nás také angličtina nutí rozdělit příliš komplikovaná souvětí na jednodušší kratší věty. Naším cílem je nejen zachovat původní význam, ale najít co nejlepší způsob, jak jej vyjádřit. Nejednou budeme potřebovat komunikovat s autorem nebo překladatelem, abychom doladili detaily.

Vzhledem k rozdílné struktuře jazyků prakticky všechny anglické texty, které nepsali rodilí mluvčí, potřebují editaci, nejen korektury. Možná Vás překvapí, že texty překládané českými i anglickými překladateli většinou potřebují prakticky stejnou míru editace. Překladatel jednoduše potřebuje druhý nezávislý pohled pro "učesání" textu. Vyžaduje to cit pro jazyk a dostatek času, ale je to nutnost, pokud má být prezentace současně srozumitelná a dobře přijata. Jde proto i o styl psaní a kýžený efekt u publika (odborný text musí znít důstojně, zábavný text musí zůstat vtipný i po překladu).

Pokud současně zajišťujeme jak překlad, tak editaci rodilým mluvčím, komunikujeme o textu již v průběhu překladu. Díky tomu si umíme poradit i s materiály, které vyžadují tvůrčí přístup a copywriting jako takový. Nejčastěji ale editujeme odborné články pro zahraniční časopisy, firemní prezentace, knihy, publikace, akademické práce, texty na web, reporty, výroční zprávy a další texty, u nichž by nedokonalá stylistika mohla nepříjemně zastínit vnímání jinak kvalitních informací.


Ceny a podmínky

Ceník korektur a editací

V závislosti na povaze dokumentu, poskytujeme korektury a editace buď na základě ceny za normostranu (1800 znaků na stránku, včetně mezer, přibližně 250 slov) nebo na základě hodinové sazby:

 • 80 Kč za normostranu:
  • Korektury dokumentů autorů, kteří jsou rodilými mluvčími angličtiny
 • 150 Kč za normostranu:
  • Editace dokumentů autorů, kteří nejsou rodilými mluvčími angličtiny
  • Editace našich nebo dodaných překladů
 • 500 Kč za hodinu:
  • Editace právních a odborných textů
  • Editace/copywriting propagačních textů pro web, reklamu, marketing atd.

Podmínky

 • Texty ke korekci můžete poslat ve Wordu nebo je lze upravit rovnou na webu, je-li zajištěn přístup.
 • Podle náročnosti a rozsahu se domluvíme na datu dodání.
 • Je velmi důležité určit kontaktní osobu - ideálně autora, překladatele nebo někoho znalého Vašeho projektu, s kým můžeme konzultovat případné otázky. Úzká a přímá komunikace zajišťuje vysokou kvalitu naší práce.

Můžeme Vám pomoci s vylepšením Vašich textů? Neváhejte a kontaktujte nás.

 • Prvotní analýza projektu / textů zdarma.
 • Flexibilní služby v oblasti korektura a editací anglických textů dle Vašich potřeb.

Jak to funguje:

Text here

Kolik to stojí:

Text

Pusťme se do toho!

Kontaktujte nás!

www.preklady-korektury-webdesign.cz
www.translation-proofreading-webdesign.com
© 2008 Michaela Freeman
Firma Michaela Freeman, IČ: 672 64 824, DIČ: CZ7551240191
Sídlo firmy: Pod Dálnicí 1238/11, 141 00 Praha 4